Topic outline

 • General

  1PRVP - Projektový management v ČR a EU

 • Materiály pro prezenční formu

  Data z prezenční výuky.

 • Úkoly projektového managementu

  Stručně se seznámíte s projektovým managementem. Dozvíte se co je projekt, projektový trojúhelník, základní schéma projektového managementu a jaké jsou základní dovednosti projektového managementu.

 • Plán projektu

  Seznámíte se s náležitostmi projektu, cíli a požadavky a projekt.

 • Plánování a řízení zdrojů

  Zde se mimo jiné seznámíte s kvalifikovanými odhady, odhady pracnosti či základními pravidly pro plánování zdrojů.

 • Práce se zdroji, rozpočet projektu

  Seznámíte se s maticí odpovědnosti a dozvíte se jak optimalizovat pracovní zdroje. Druhá část je věnována rozpočtu projektu a jeho náležitostem.

 • Projektová komunikace

  Seznámíte se se základními druhy komunikace a jednotlivými pravidly pro komunikaci v rámci projektu.

 • Vedení lidí

  Práce s lidmi je nejdůležitější částí práce projektového manažera, která začíná už při budování projektového týmu. Důležitou součástí vedení lidí je také motivace.

 • Řízení rizik a problémů

  Rizika a problémy jsou součástí každého projektu. Zde se dozvíte, jak je rozpoznat a jak s nimi pracovat.