UJEP

E-learningový systém Moodle
FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Univerzity J. E.Purkyně v Ústí nad Labem
 

Ručně vytvořený účet / Manual created acconuts

 

Někteří uživatelé nesjou studenti ani zaměstnanci UJEP a přesto mohou, nebo musí mít přístup do e-learningového systému Moodle na FŽP UJEP. Jsou to například externí zaměstnanci nebo členové akreditační komise. Tito uživatelé mají účet vytvořený ručně správcem systému. Patříte-li mezi tyto uživatele, napište správci systému na adresu Petr.Novak@ujep.cz

Jméno (Username):
Heslo (Password) :