Cílem předmětu je seznámení s principem mapování DTM a technologie pro jeho získávání nepřímými metodami. Teorie morfologie terénu. Algoritmizace problému DTM. Programové vybavení pro práci s DTM. Tvorba a úpravy dat. Tvorba vrstevnic. Možnosti využití DTM. Vizualizace 3D dat v GIS.