Kurs studenta seznamuje se základními teoriemi, které tvoří základ komplexu informačních a komunikačních technologií; o vztazích mezi pojmy data, informace a znalosti; o environmentálních informacích, jejich získávání, zpracování a vyhodnocování; dále o právech občanů na informace o ŽP a o způsobech internetových prezentací těchto informací a přístupech k nim; o legislativních aktech souvisejících s informacemi o ŽP a o environmentální komunikaci.

© KIG FŽP UJEP Ústí nad Labem 2009