Úvod do biochemie a hematologie. Studenti jsou seznámeni se základy biochemických procesů v kontextu medicíny. Přidány jsou kapitoly s hematologie - funkce krve, odběry, rozbory.