Topic outline

 • General

  PROM/PROR - Projektový management / Projektové řízení

  Tyto materiály byly inovovány za podpory OPVK projektu EnviMod (http://envimod.fzp.ujep.cz)

  CZ.1.07/2.2.00/28.0205 „Modernizace výuky technických a přírodovědných oborů na UJEP se zaměřením na problematiku ochrany životního prostředí“ – ENVIMOD
 • Materiály

 • Základy MS project - senzámení se s aplikací

 • Úkoly

 • Kalendáře

 • Správa a vytváření zdrojů

 • Používání zdrojů

  Zde se dozvíte, jak přiřadit jednotlivé zdroje k úkolům, jak je spravovat a zejména jak zamezit přetížení zdrojů.

 • Náklady

  Sledovat náklady projektu je třeba neustále ve všech fázích projektu od jeho plánování přes celou realizaci až po jeho dokončení.

 • Realizace projektu a sledování

  Po naplánování projektu se přechází do další fáze a tou je realizace. V této fázi se již původní plán nemění, je uložen jako takzvaný "Směrný plán" a podle něj se daný projekt řeší. Lze samozřejmě i nadále provádět změny v projektu, nastavovat úroveň dokončení jednotlivých úkolů nebo porovnávat skutečný stav s plánem.

 • This topic

  Ukázkový projekt

 • Využití dalších nástrojů při projektovém řízení

  Pro projektování se nemusí samozřejmě využívat jen aplikace MS Project. Existuje celá řada dalších komerčních nástrojů, ale také freeware. Freewarové produkty bohužel nedosahují kvalit komerčních, ale pro drobnější projekty jsou jistě použitelné. Nejlepším z nich je zřejmě program Projectlibre (dříve pod označením OpenProj). Pro velmi malé projekty lze použít i tabulkový procesor (MS Excel, OpenOffice Calc, ...).

 • Kontrola SP a opakování